Veelgestelde vragen

Ævego

Hoe kan ik Ævego bereiken?

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 026-8 44 45 46.
Ons postadres is: Postbus 680, 6800 AR Arnhem
Via deze pagina kunt u online gegevens doorgeven of een vraag stellen.

Is Ævego bevoegd om te bemiddelen in verzekeringen?

Ja, dat mogen wij. Ævego is lid van de Stichting BVVB Collectief. Het collectief biedt VvE beheerders sinds 2016 een collectieve bemiddelingsvergunning aan. Daardoor kunnen wij met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u graag door naar de dienstwijzer op de website van de BVVB. De vergunning is geregistreerd bij het AFM onder nummer AFM-12043832. Het KIFID nummer is 300.016421.

Wat doet Ævego voor onze VvE?

Ævego verzorgt het administratief beheer, het technisch beheer, secretariële diensten en juridische diensten voor uw VvE. Voor een compleet overzicht van onze werkzaamheden kunt u kijken op deze pagina.

Financien

Hoe dien ik een declaratie in?

Heeft u zaken aangeschaft voor de VvE? Dan kunt u deze via ons declaratieformulier indienen. Ga hiervoor rechts bovenin naar uw naam en klik op DECLARATIE INDIENEN. U kunt de bonnen meesturen. Binnen enkele dagen zal het geld op uw rekening staan.

Hoe vindt de kascontrole plaats?

De controle van de financiële stukken gebeurt geheel digitaal. Een duidelijke uitleg over de werkwijze vindt u in de Handwijzer – Kascontrole. Deze vindt u in het menu onder Help > Handwijzers.

Moet ik mijn aandeel in het reservefonds opgeven aan de belastingdienst?

Ja, bij de aangifte inkomstenbelasting moet u in Box 3 opgave doen van uw bezittingen. Daaronder vallen onder meer spaartegoeden en aandelen, maar ook uw aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars (VvE). De peildatum voor uw aandeel in het reservefonds is 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. U vindt uw aandeel hier.

Waar kan ik mijn aandeel in het reservefonds vinden?

Bij de aangifte van uw inkomstenbelasting dient u voor box 3 ook aan te geven hoeveel uw aandeel is in het reservefonds van de VVE. Dit aandeel kunt u in het menu terugvinden onder FINANCIEEL > AANDEEL RESERVEFONDS.

Waar kan ik zien hoe de VvE financieel er voor staat?

Ga hiervoor in het menu naar FINANCIEEL > ACTUEEL JAAROVERZICHT. Daar ziet u ‘real time’ de balans en de exploitatierekening van de VvE. U kunt ook naar voorgaande jaren gaan. Ben u bestuur, bewonerscommissie of lid van de kascommissie? Dan kunt u tevens op de bedragen klikken om de achterliggende grootboekkaarten te zien. Van daaruit kunt u wederom klikken om de bijbehorende facturen te zien.

De jaarrekeningen & begrotingen met toelichting, die voorgelegd worden in de vergadering kunt u in het menu terugvinden onder FINANCIEEL > JAAROVERZICHT & BEGROTING.

 

Juridisch

Ik wil een parket of laminaat leggen. Mag dat?

Wilt u in uw appartement een harde vloer leggen, zoals parket of laminaat? Neemt u voor aankoop en leggen eerst contact op met de beheerder of het bestuur van de VvE. Er zijn op dit gebied ongetwijfeld bepalingen waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld over het aantal decibel (contact-)geluid bij de onderburen en geluidsreducerende ondervloeren. Bedenkt u daarbij dat bij overlast de VvE kan besluiten dat de vloer verwijderd moet worden. Los van de regels, is het vriendelijk naar uw buren om te zorgen voor een goede geluiddemping. Wilt u meer weten over geluidshinder? Bezoek dan de site van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Mag ik een airco, afzuigkap of schotelantenne plaatsen?

Voor het plaatsen van een airco, afzuigkap of schotelantenne heeft u toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. De gevel en het dak zijn namelijk gemeenschappelijke delen. Maak daarom van uw verzoek een agendapunt via de beheerder, liefst voorzien van tekeningen. Houd ook in de gaten of toestemming van de Gemeente in uw geval noodzakelijk is.

Reparatieverzoek

Hoe meld ik een reparatieverzoek?

Ga in het menu naar ‘Technisch’ > ‘Reparatieverzoeken’ > ‘Reparatieverzoek melden‘. Geef antwoord op de vragen die gesteld worden. In het veld toelichting geeft u een duidelijke uitleg over het probleem.

Voor wie zijn de kosten van een reparatie?

Aevego neemt allen reparatieverzoeken in behandeling die betrekking hebben op de VvE. Reparatieverzoeken die te maken hebben met uw eigen appartement dient u dus zelf op te pakken.

Soms is het van tevoren neit bekend voor wie de kosten zijn, omdat het niet bekend is waar de klacht zich bevindt. Dit komt voor bij waterlekkages en rioolverstoppingen. In dat geval vragen wij de eigenaar een formulier in te vullen, waarmee men akkoord gaat met de kosten, mocht de klacht zich binnen het appartement bevinden. De formulieren hiervoor vindt u voor waterlekkages hier en voor rioolverstoppingen hier.

Wanneer wordt mijn reparatieverzoek in behandeling genomen?

Op werkdagen wordt elke reparatieverzoek dezelfde dag in behandeling genomen. Indien u een verzoek indient in het weekend of op feestdagen, dan wordt het de eerste werkdag na het weekend of feestdag opgepakt. Let op: indien uw klacht spoed betreft, kijk dan op de telefoonkaart wie u kunt bellen. De telefoonkaart vindt u onder ‘Technisch’ > ‘Reparatieverzoeken’ > ‘Telefoonkaart’.

Servicekosten

Hoe krijg ik als nieuwe bewoner te weten wat de servicekosten zijn?

Elke nieuwe eigenaar krijgt van ons een welkomstbrief. In deze brief wordt verteld wat de servicekosten zijn. Tevens worden de inlogcodes van het internetportaal Æ-net gezonden, zodat de nieuwe eigenaar direct toegang heeft tot alle gegevens van de VvE, zoals de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, notulen, jaarrekeningen, begrotingen en ga zo maar door.

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?

Ga hiervoor rechtsbovenin naar uw naam en klik op WIJZIGEN BANKREKENING. Indien u een automatische incasso heeft, dan zullen wij vanaf de eerstvolgende maand de servicekosten van uw nieuwe bankrekening afschrijven.

Ik wil voor de servicekosten een factuur met BTW. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Bij besluit van 4 augustus 1999 is bepaald dat, voor zover dat al van toepassing was, een VvE geen onderneming in de zin van de omzetbelasting meer kan zijn. Om die reden is de VvE dan ook niet bevoegd om facturen uit te zenden die voorzien zijn van een BTW-component. De VvE zelf is geen fiscale eenheid, en voert geen zelfstandige BTW-administratie.

Kan ik via automatische incasso betalen?

Ja, dat is mogelijk. Download hiervoor het machtigingsformulier. Na invullen en ondertekenen kunt u deze opsturen naar Aevego. Zodra wij deze ingevuld en getekend retour hebben, dan zullen wij de eerstvolgende keer de servicekosten automatisch van uw rekening afschrijven. Denk er wel aan om een eventuele periodieke overboeking die u heeft opgegeven bij de bank stop te zetten.

Moet ik de automatische incasso stopzetten als ik verhuis?

Nee, dat is niet nodig. Zodra u gaat verhuizen zullen wij automatisch de automatische incasso stopzetten. U hoeft dit dus niet meer door te geven.

Stuurt Ævego ook een factuur of acceptgiro?

Nee. De servicekosten worden vastgesteld in de vergadering. Daarna dient u er zelf voor te zorgen dat u de juiste bedragen overmaakt. Beter is het natuurlijk om een automatische incasso af te geven. Wij passen de hoogte van de servicekosten, na het besluit van de vergadering, automatisch aan.

Waarom betaal ik meer servicekosten dan mijn buren?

Alle leden van een Vereniging van Eigenaren betalen maandelijkse servicekosten. Deze bijdrage wordt onder andere besteed aan schoonmaak, glasbewassing, planmatig onderhoud en verzekeringspremies. In de Akte van Splitsing is vastgelegd hoe het gebouw en de kosten zijn verdeeld en dat kan per appartement verschillen. Bijvoorbeeld omdat de grootte van appartementen verschilt. Niet blij met de verdeling? Wilt u dit aanpassen, dan moet de Akte van Splitsing worden aangepast – een ingewikkelde en kostbare zaak, waarbij ook de hypotheekverstrekker is betrokken.

Wat moet ik doen als de servicekosten verhoogd zijn?

Als u een automatische incasso aan Ævego heeft afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Wij passen het bedrag aan en incasseren het juiste bedrag. Heeft u geen automatische incasso, dan moet u het bedrag zelf aanpassen.

Vergadering

Aan wie mag ik een volmacht afgeven?

Bij de uitnodiging van de vergadering ontvangt u een volmachtformulier. Kunt u zelf niet op de vergadering komen, dan verzoeken wij u het volmachtformulier in te vullen. U kunt dit formulier aan iedereen geven. Dit hoeft dus niet perse een mede-eigenaar te zijn. Met dit volmachtformulier kan deze persoon uw stem tijdens de vergadering uitbrengen.

Hoe weet ik wanneer de volgende vergadering is?

Ævego publiceert de datum van de volgende vergadering altijd onder ‘mededelingen’. Staat er nog geen datum? Dan is dit nog niet bekend. Als de VvE een publicatiebord in de hal heeft, dan hangen wij daar ook een mededeling met de plaats en datum van de vergadering.

Krijg ik de vergaderstukken per post of mail?

Om het milieu te ontzien en voor kostenbesparing sturen wij de vergaderstukken zoveel mogelijk via mail aan u toe. Heeft u geen mailadres? Wees dan gerust, wij sturen de stukken dan gewoon per post.

Als een bestuur wenst dat alle stukken nog op de oude manier via post worden verstuurd, dan is dit ook mogelijk. De portokosten worden dan echter wel doorberekend aan de VvE.

Mijn partner is geen eigenaar. Mag hij stemmen?

Als u samenwoont met uw partner, maar u bent alleen eigenaar, dan mag hij/zij geen stem uitbrengen op de vergadering. U mag dit natuurlijk wel. Bent u zelf verhinderd, dan mag u natuurlijk wel uw partner een volmacht geven, zodat hij/zij uw stem tijdens de vergadering uit kan brengen.

Verhuizen

Hoe krijg ik als nieuwe bewoner te weten wat de servicekosten zijn?

Elke nieuwe eigenaar krijgt van ons een welkomstbrief. In deze brief wordt verteld wat de servicekosten zijn. Tevens worden de inlogcodes van het internetportaal Æ-net gezonden, zodat de nieuwe eigenaar direct toegang heeft tot alle gegevens van de VvE, zoals de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement, notulen, jaarrekeningen, begrotingen en ga zo maar door.

Hoe krijg ik een nieuw naamplaatje?

Dit scheelt per VvE. In de welkomstbrief die u ontvangen leest u hoe dit voor uw VvE geregeld is. Normaal gesproken zal Ævego zorgen voor een naamplaatje bij het bellenplateau. In de welkomstbrief die u ontvangt staat vermeld hoe u naam op het naamplaatje komt. U kunt dan binnen 1 week aangeven als u de naam anders wilt hebben. Dit kaartje wordt dan opgestuurd naar de technische commissie, die het plaatje voor u zal plaatsen.

Moet ik Ævego melden als mijn huis verkocht is?

Nee, dat is niet nodig. Dit zal namelijk de notaris voor u doen. De notaris zal tevens vragen hoe hoog het reservefonds is, wat de servicekosten van de woning bedragen en of er een achterstand in betaling is.

Moet ik de automatische incasso stopzetten als ik verhuis?

Nee, dat is niet nodig. Zodra u gaat verhuizen zullen wij automatisch de automatische incasso stopzetten. U hoeft dit dus niet meer door te geven.

Verhuren

Ik verhuur mijn huis. Moet ik melden als ik een nieuwe huurder heb?

Ja, dit dient u door te geven. De huurder dient ook een Verklaring Verhuur te tekenen. Met dit formulier geeft de huurder aan dat men bekend is met de regels van de VvE, die genoemd staan in de splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Het formulier vindt u hier.

Mag ik mijn woning kort verhuren?

Het kort verhuren van het appartement, ook wel Short Stay genoemd, is verboden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de Vereniging van Eigenaren. We hebben het dan over het verhuren van de woning voor bijvoorbeeld een weekend of enkele weken.

Mag ik mijn woning verhuren?

Ja, dat mag. Hier zijn echter wel regels aan verbonden, zoals het afgeven van een Verklaring Verhuur. Deze regels staan genoemd in de splitsingsakte en soms ook in het Huishoudelijk Reglement. Het formulier Verklaring Verhuur vindt u hier.

Verzekeringen

Is Ævego bevoegd om te bemiddelen in verzekeringen?

Ja, dat mogen wij. Ævego is lid van de Stichting BVVB Collectief. Het collectief biedt VvE beheerders sinds 2016 een collectieve bemiddelingsvergunning aan. Daardoor kunnen wij met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u graag door naar de dienstwijzer op de website van de BVVB. De vergunning is geregistreerd bij het AFM onder nummer AFM-12043832. Het KIFID nummer is 300.016421.

Wat is verzekerd via de VvE?

Een Vereniging van Eigenaren zorgt voor de verzekering van het pand, de zogenoemde opstal– of brandverzekering. Verder heeft een VvE een WA (aansprakelijkheids)- verzekering en ook vaak nog een glas–, rechtsbijstand– en/of ongevallenverzekering. Voor een overzicht van de polissen, zie hier.

Wat moet ik nog zelf verzekeren?

Zelf dient u o.a. een inboedelverzekering en een eigen WA-verzekering af te sluiten. Het glas binnen uw appartement is doorgaans meeverzekerd op de dekking van de VvE. U hoeft hiervoor dus zelf geen verzekering af te sluiten. Check dit wel even op de polis. Een overzicht van de polissen vindt u hier.

Zijn mijn keuken en vaste vloeren ook meeverzekerd?

Een keuken, een badkamer, een gelijmde of vastgenagelde vloer (bijvoorbeeld een tegelvloer) of parket worden door de meeste VvE’s meeverzekerd in de opstalverzekering. Dit heet in vaktermen eigenaarsbelang. Het is wel belangrijk om dit te controleren op de polis (deze is gepubliceerd op aenet.nl). Is het niet via de VvE verzekerd, dan dient u dit zelf via een extra clausule mee te verzekering op uw inboedelverzekering.